Vaccinationer

Läs mer om vaccinationer.

Vilka vaccinationer som behövs är beroende av resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig mm.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder.
Rådgör därför alltid med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information kring vad som gäller vid just din resa.

Du hittar bra information om vaccinationer på bl a Sjukvårdsrådgivningens sajt

www.1177.sewww.vaccination.nu eller på www.vaccinationsguiden.se

Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer.

Du kan även läsa mer på:  www.vaccin.se/resevaccin/