Home > RES SÄKERT

Vaccinationer

Läs mer om vaccinationer.

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer.

Du kan även läsa mer på:  www.vaccin.se/resevaccin/